Výbor zahraničnej misie

Členovia

predseda
Mgr. Ján Matis

+421 911 158 322 sitamotyc@gmail.com Mandát platný do: 09.09.27

riadny člen
Ing. Ján Blcháč

Mandát platný do: 03.12.26

riadna členka
Mária Kovalčíková

Mandát platný do: 03.12.26

riadna členka
Mgr. Simona Marcinková

Mandát platný do: 03.12.26

riadna členka
Mgr. Daniela Mikušová

+421 903 566 745 lipt.peter@ecav.sk Mandát platný do: 03.12.26

riadny člen
Mgr. Igor Mišina

+421 911 636 605 imisina@gmail.com Mandát platný do: 03.12.26

riadna členka
ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

Mandát platný do: 03.12.26

riadny člen
Mgr. Ľubomír Ďuračka

+421 902 230 321 ecavnm@gmail.com Mandát platný do: 03.12.26