Výbor na ochranu Božieho stvorenstva

Členovia

predsedníčka
Ing. Svetlana Bartoňová

Mandát platný do: 02.12.27

riadny člen
Mgr. Michal Belanji

+421 918 828 303 lipt.porubka@ecav.sk Mandát platný do: 03.09.26

riadny člen
Ing. Branislav Rybnikár

brybnikar@yahoo.ca Mandát platný do: 08.12.23

riadny člen
ThDr. Martin Zaťko

+421 918 145 505 zatko.mato@gmail.com Mandát platný do: 13.05.27

riadny člen
Mgr. Miroslav Čurlík

+421 918 828 214 skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk Mandát platný do: 30.01.26