Výbor misie

Členovia

predseda
Mgr. Ján Jančo

+421 911 253 032 jankojanco@gmail.com Mandát platný do: 09.09.27

riadny člen
Mgr. Marek Cingeľ

+421 908 368 889 marekcing@gmail.com

riadny člen
Mgr. Stanislav Grega

+421 918 828 317 stano.grega@gmail.com Mandát platný do: 12.05.26

riadna členka
Mária Hroboňová

+421 905 895 264 tajomnikzd@gmail.com

riadna členka
Mgr. Katarína Hudáková

+421 918 828 328 katarin.hudak@gmail.com Mandát platný do: 03.10.25

riadny člen
Mgr. Štefan Kiss

+421 918 828 010 misia@ecav.sk

riadna členka
Mgr. Emília Mihočová

+421 918 828 302 emiliamihocova@gmail.com

riadna členka
Mgr. Andrea Valentová