Výbor cirkevnej hudby a hymnológie

Členovia

predseda
MgrA. Janko Siroma, Ph.D.

+421 915 331 940 janko.siroma@gmail.com Mandát platný do: 09.09.27

riadny člen
Bc. Ján Hegeduš, Dis.art.

j.hegedus15@gmail.com Mandát platný do: 04.05.29

riadna členka
Mária Hroboňová

+421 905 895 264 tajomnikzd@gmail.com Mandát platný do: 07.12.24

riadna členka
Katarína Juríková

Mandát platný do: 09.05.25

riadna členka
Mgr. Eva Kolesárová

+421 907 941 165 kolesarova.eva.v@gmail.com Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Ing. Martin Melišík, PhD.

melisik.martin@gmail.com Mandát platný do: 03.09.26

riadna členka
Mgr. Jana Pastorková, ArtD.

past.jana@gmail.com Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Mgr. art. Tomáš Rojček

Mandát platný do: 13.05.22

riadna členka
Mgr. Adriana Sekelská, PhD.

Mandát platný do: 09.03.28

riadny člen
Ing. Stanislav Tichý, DiS.art.

Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD.

Mandát platný do: 18.03.27