Vieroučný výbor

Členovia

predseda
ThDr. Jerguš Olejár, PhD.

+421 918 828 353 jergusolejar@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Mgr. Daniel Duraj

+421 905 241 899 danielduraj@yahoo.com Mandát platný do: 09.05.25

riadna členka
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

+421 948 690 322 shornanova@gmail.com Mandát platný do: 03.10.25

riadna členka
Mgr. Katarína Hudáková

+421 918 828 328 katarin.hudak@gmail.com Mandát platný do: 02.12.22

riadny člen
Mgr. Peter Mihoč

+421 918 828 312 biskup@vdecav.sk Mandát platný do: 08.12.23

riadny člen
Mgr. Slavomír Sabol

+421 918 828 301 slavomir.sabol@gmail.com Mandát platný do: 11.04.25

riadny člen
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

Mandát platný do: 11.09.24

riadny člen
Mgr. Ľubomír Ďuračka

+421 902 230 321 ecavnm@gmail.com Mandát platný do: 30.01.26

riadny člen
Mgr. Martin Šefranko

+421 902 673 515 sefrankom@gmail.com Mandát platný do: 08.12.23