Vieroučný výbor

Členovia

predsedníčka
Mgr. Katarína Hudáková

+421 918 828 328 katarin.hudak@gmail.com Mandát platný do: 24.06.28

riadny člen
Mgr. Daniel Duraj

+421 905 241 899 danielduraj@yahoo.com Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Ivan Eľko

+421 907 045 586 biskup@ecav.sk Mandát platný do: 29.09.28

riadna členka
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

shornanova@gmail.com Mandát platný do: 03.10.25

riadny člen
Mgr. Ondrej Kolárovský

Mandát platný do: 29.09.28

riadny člen
Mgr. Peter Mihoč

+421 918 828 312 biskup@vdecav.sk Mandát platný do: 08.12.23

riadny člen
Mgr. Slavomír Sabol

+421 918 828 301 slavomir.sabol@gmail.com Mandát platný do: 11.04.25

riadny člen
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

Mandát platný do: 11.09.24

riadny člen
Mgr. Ľubomír Ďuračka

+421 902 230 321 ecavnm@gmail.com Mandát platný do: 30.01.26

riadny člen
Mgr. Martin Šefranko

+421 902 673 515 sefrankom@gmail.com Mandát platný do: 08.12.23