Spevníková komisia

Informácie

Spevníkovú komisiu menovalo Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. júna 2021. Jej úlohou bude venovať sa príprave nového evanjelického spevníka.

Členovia

predseda
Mgr. Ján Velebír

+421 918 828 340 janvelebirbj@gmail.com

riadna členka
Mgr. Marta Bednárová

+421 910 747 818 ecavdubravka@gmail.com

riadny člen
Ján Hroboň

+421 918 828 101 biskup@zdecav.sk

riadna členka
Katarína Juríková

riadna členka
Mgr. Eva Kolesárová

+421 907 941 165 kolesarova.eva.v@gmail.com

riadny člen
Ing. Martin Melišík, PhD.

melisik.martin@gmail.com

riadny člen
Mgr. Peter Mihoč

+421 918 828 312 biskup@vdecav.sk

riadna členka
Anna Mišúnová

riadny člen
Mgr. Roman Porubän

+421 918 828 321 rporuban@gmail.com

riadny člen
Mgr. Slavomír Sabol

+421 918 828 301 slavomir.sabol@gmail.com

riadna členka
Mgr. Adriana Sekelská, PhD.

riadny člen
MgrA. Janko Siroma, Ph.D.

+421 915 331 940 janko.siroma@gmail.com

riadny člen
Mgr. Martin Tipul

riadny člen
Mgr. Ivan Valenta

riadna členka
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

+421 948 505 167 katarina.valcova@uniba.sk

riadny člen
doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD.

riadny člen
Prof. Pavol Žigo, PhDr.