Revízna komisia

Členovia

predsedníčka
Viera Káčerová

+421 904 670 270 vierakacerova@zoznam.sk

riadny člen
Ing. Daniel Kobyľan

kobylan@gmail.com

riadny člen
Mgr. Peter Koprla

riadna členka
Anna Káňová

riadna členka
Zdenka Midriaková

riadny člen
Mgr. Viera Mosná

riadny člen
Ing. Ivan Novomeský

Mandát platný do: 09.05.25

riadna členka
Mária Oráčová

riadny člen
Mgr. Martin Šipka

riadny člen
Ing. Ján Štefan

Mandát platný do: 09.05.19

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.