Revízna komisia

Členovia

predsedníčka
Ing. Zuzana Kubačková, PhD.

+421 905 888 814 Mandát platný do: 09.10.26

riadny člen
Ing. Jaroslav Foľta

Mandát platný do: 30.01.26

riadny člen
Ing. Daniel Kobyľan

+421 911 951 641 kobylan@gmail.com Mandát platný do: 03.10.25

riadny člen
Mgr. Ľuboš Kubačka

+421 918 828 322 sol@ecav.sk Mandát platný do: 03.09.26

riadny člen
Mgr. Ivan Novomestský

+421 908 055 807 farakrajne@gmail.com Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Ing. Ján Štefan

Mandát platný do: 09.05.25