Predsedníctvo

Členovia

riadny člen
Ivan Eľko

+421 907 045 586 biskup@ecav.sk