Právny výbor

Členovia

predsedníčka
JUDr. Ing. Andrea Hasprová

+421 911 836 455 srnkova@brnet.sk Mandát platný do: 19.10.24

riadna členka
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.

Mandát platný do: 03.10.25

riadny člen
Mgr. Vladimír Ferenčík

+421 918 828 153 vladimir.ferencik@ecavlm.sk Mandát platný do: 03.10.25

riadna členka
JUDr. Miroslava Maková

miroslavamakova@gmail.com Mandát platný do: 30.01.26

riadny člen
Mgr. Jaroslav Pilát

Mandát platný do: 30.01.26

riadna členka
JUDr. Jana Tomašovičová

jana.tomasovicova@trnava.sk Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Mgr. Štefan Škorupa

+421 903 905 352 myto@ecav.sk Mandát platný do: 07.12.24

riadna členka
Mgr. Zuzana Žilinčíková

+421 918 828 103 riaditel@zdecav.sk Mandát platný do: 03.10.25

generálny právny zástupca
JUDr. Ivan Syrový, PhD.