Právna služba

Členovia

riadna členka
JUDr. Ing. Andrea Hasprová

+421 911 836 455 srnkova@brnet.sk Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Branislav Juráš

juras@mcga.sk Mandát platný do: 19.10.24

generálny právny zástupca
JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Mandát platný do: 24.06.28

generálny žalobca
Mgr. Michaela Haviarová

mkoleckova@gmail.com