Mediálny výbor

Informácie

Mediálny výbor plní najmä tieto úlohy:

1. navrhuje projekty a pripravuje odporúčania v oblasti komunikácie, mediálneho, marketingového a tiež audiovizuálneho, či internetového priestoru,

2. buduje platformy pre komunikáciu jednotlivých odborníkov v daných oblastiach,
3. organizuje aktivity, webináre a stretnutia pre pracovníkov v rôznych mediálnych oblastiach,
4. spolupracuje s ostatnými výbormi a navrhuje komunikačnú, marketingovú a mediálnu stratégiu pri plnení ich projektov,
5. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z rozhodnutí generálneho presbyterstva v súlade so štatútom.

Členovia

predsedníčka
Mgr. Jana Nunvářová

+421 918 828 011 media@ecav.sk Mandát platný do: 09.10.26

riadny člen
Ing. Július Filo

digitalmediaecav@gmail.com Mandát platný do: 05.12.25

riadny člen
Mgr. Stanislav Grega

+421 918 828 317 stano.grega@gmail.com Mandát platný do: 05.12.25

riadny člen
Lukáš Gregor

+421 908 060 991 gregorlukas52@gmail.com Mandát platný do: 18.06.26

riadny člen
Miroslav Iľko

+421 903 882 918 ilko@fimes.sk Mandát platný do: 18.06.26

riadny člen
Mgr. Štefan Kiss

+421 918 828 010 misia@ecav.sk Mandát platný do: 05.12.25

riadny člen
Martin Mazag

+421 903 479 578 mazag@primetime.sk Mandát platný do: 18.06.26

riadna členka
Mgr. Emília Mihočová

+421 918 828 302 emiliamihocova@gmail.com Mandát platný do: 05.12.25

riadny člen
Mgr. Daniel Mišina

+421 903 771 117 dano.misina@gmail.com Mandát platný do: 05.12.25

riadny člen
Mgr. art. Matej Synak

matej.synak@gmail.com Mandát platný do: 04.05.29