Implementačná skupina pre elektronický informačný systém (IS EIS)

Členovia

riadna členka
Mgr. Zuzana Alcnauerová

+421 908 526 021 alcnauerova25@gmail.com

riadny člen
Mgr. Ľuboslav Beňo

+421 918 828 307 beno.luboslav@gmail.com

riadny člen
Mgr. Ivan Boženík

+421 918 828 150 farar@ecavnr.sk

riadny člen
Ján Durec

jan.durec@setrex.sk

riadny člen
Mgr. Peter Fabok

+421 918 828 488 lazypodmakytou@gmail.com

riadny člen
Mgr. Stanislav Grega

+421 918 828 317 stano.grega@gmail.com

riadna členka
Mgr. Viktória Lisáková

+421 918 828 220 lisakovaviktoria@gmail.com

riadny člen
Mgr. Peter Mihoč

+421 918 828 312 biskup@vdecav.sk

riadny člen
Mgr. Ján Mojzsis

+421 911 860 803 zvolen@ecav.sk

riadny člen
Mgr. Jan Oslík

+421 911 150 006 oslik.jan@gmail.com

riadny člen
Marián Sedláček

riadny člen
Mgr. Peter Taját

+421 918 828 334 lipt.jan@ecav.sk

riadny člen
Mgr. Michal Tekely

+421 908 844 161 michal.tekely@gmail.com

riadny člen
Mgr. Ľuboš Činčurák

+421 915 829 297 lubos.cincurak@gmail.com

riadny člen
Ing. Roman Žilinčík

+421 907 213 000 skoly@zdecav.sk, roman.zilincik@gmail.com

náhradný člen
Mgr. Peter Hlavatý

+421 908 319 992 dipartenza@gmail.com

seniorátny kaplán
Mgr. Tibor Molnár

+421 905 689 175 tibor.molnar@yahoo.com

koordinátor
Ing. Štefan Polák

+421 947 478 777 sitth@ecav.sk