Generálny súd

Členovia

predseda
Branislav Juráš

juras@mcga.sk Mandát platný do: 19.10.24

podpredseda
Mgr. Daniel Koštial

+421 907 506 639 daniel.kostial@gmail.com Mandát platný do: 20.06.25

riadny člen
Mgr. Matej Alcnauer

+421 918 828 134 matej.alcnauer@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Mgr. Ľuboslav Beňo

+421 918 828 307 beno.luboslav@gmail.com Mandát platný do: 20.06.25

riadny člen
Ing. Jozef Brtiš

Mandát platný do: 09.09.27

riadny člen
Ján Evin

Mandát platný do: 24.06.28

riadny člen
Mgr. Štefan Gabčan

+421 918 828 164 sgabcan@gmail.com Mandát platný do: 20.06.25

riadna členka
Mária Gažová

Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Mgr. Radovan Gdovin

+421 918 828 348 radovangdovin@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Mgr. Norbert Hajský, PhD.

+421 904 401 095 norberthajsky@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Ing. Igor Hano

igorhano55@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

riadna členka
Mgr. Katarína Hudáková

+421 918 828 328 katarin.hudak@gmail.com Mandát platný do: 09.09.27

riadna členka
Mgr. Jana Juššíková

+421 918 828 148 ecavns@gmail.com Mandát platný do: 24.06.28

riadny člen
ThDr. Marián Krivuš

+421 911 349 355 czvrutky@gmail.com Mandát platný do: 09.10.26

riadny člen
Bohumil Mazák

+421 Mandát platný do: 20.06.25

riadny člen
Mgr. Jozef Pacek

+421 911 890 796 jmpacek@gmail.com Mandát platný do: 17.06.23

riadny člen
Ing. Ján Pavlík, PhD.

Mandát platný do: 09.09.27

riadny člen
Daniel Poprocký

+421 911 235 284 dano2345@azet.sk Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Miroslav Prístavka

+421 917 284 396 mpristavka52@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Mgr. Peter Ján Soták

+421 918 828 588 badan@ecav.sk Mandát platný do: 19.10.24

riadny člen
Michal Terrai

mterrai@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

náhradná členka
Mgr. Jarmila Balková

+421 907 789 640 oldtimesover@gmail.com Mandát platný do: 09.10.26

náhradný člen
Zdeno Ferienčík

Mandát platný do: 17.06.23

náhradný člen
Mgr. Daniel Hanko

+421 918 828 329 daniel.hanko@gmail.com Mandát platný do: 09.09.27

náhradný člen
Jaroslav Kaša

Mandát platný do: 24.06.28

náhradný člen
Mgr. Ľuboš Kubačka

+421 918 828 322 sol@ecav.sk Mandát platný do: 20.06.25

náhradná členka
Mgr. Zuzana Moncoľová

+421 908 721 853 moncolova.zuzana@gmail.com Mandát platný do: 09.10.26

náhradná členka
Mgr. Lenka Sedláčková

+421 918 828 190 cacov@evav.cz Mandát platný do: 02.07.27

náhradný člen
Mgr. Ľuboš Vontorčík

+421 918 828 197 vontorcik@gmail.com Mandát platný do: 24.06.28

náhradný člen
Ing. Ján Zapalač

+421 905 818 831 jan.zapalac@gmail.com Mandát platný do: 20.06.25