Generálny hospodársky výbor

Členovia

predseda
PhDr. Marián Damankoš, PhD.

+421 918 828 221 riaditel@esspo.sk Mandát platný do: 09.10.26

riadny člen
Ing. Martin Adame

Mandát platný do: 28.09.27

riadny člen
Ing. Jozef Horváth

+421 905 547 009 jozef.horvath.kk@gmail.com Mandát platný do: 28.09.27

riadny člen
Ján Hudák

Mandát platný do: 12.05.26

riadna členka
Ing. Zuzana Kubačková, PhD.

+421 905 888 814

riadny člen
Maroš Oleár

Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Ing. Martin Popik

Mandát platný do: 28.09.27

riadny člen
Ing. Michal Šebesta

Mandát platný do: 03.09.26

riadny člen
Mgr. Martin Šimun

Mandát platný do: 05.10.28

riadny člen
Mgr. Martin Šimun

Mandát platný do: 05.10.28