Generálna podporoveň ECAV

Informácie

Generálna podporoveň Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je fond ECAV na Slovensku zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov.

Zriaďovateľom Generálnej podporovne Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Článok III. Účel fondu Generálna podporoveň spravuje dva fondy vedené na dvoch samostatných analytických účtoch a to:
1. Podporný fond Generálnej podporovne (ďalej „GePo“), z ktorého sa poskytujú nenávratné finančné podpory
- na financovanie výstavby kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov
- na financovanie opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov
2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa (ďalej len „FoGA“), z ktorého sa poskytujú návratné pôžičky
- na financovanie výstavby kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov
- na financovanie opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov

Členovia

predseda
Milan Pástor

m.pastor152@gmail.com Mandát platný do: 19.10.24

predseda
Mgr. Pavel Tomka

+421 915 774 117 krpelany@ecav.sk Mandát platný do: 19.10.24