Ekumenický výbor

Členovia

predsedníčka
Mgr. Eva Guldanová, ThM.

+421 947 478 031 ekum.vybor@ecav.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Mgr. Milan Bartko

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Eva Chalupková

Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

+421 908 118 675 filo@fevth.uniba.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

+421 905 155 749 havrilad@centrum.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Mgr. Oľga Kaňuchová

ecavza@ecavza.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová

+421 911 829 297 ancincurak.tipulova@gmail.com Mandát platný do: 18.03.27

člen
Mgr. Maroš Nicák, Dr.theol.

Mandát platný do: 19.05.28