Ekumenický výbor

Členovia

predsedníčka
Mgr. Eva Guldanová, ThM.

Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Mgr. Milan Bartko

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Eva Chalupková

Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

+421 908 118 675 filo@fevth.uniba.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Mgr. Emil Hankovský

+421 950 598 396 fara@ecavprievidza.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

+421 905 155 749 havrilad@centrum.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Mgr. Oľga Kaňuchová

ecavza@ecavza.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Prof. Michal Valčo

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová

+421 911 829 297 ancincurak.tipulova@gmail.com Mandát platný do: 18.03.27

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.