Bohoslužobný výbor

Členovia

predseda
Mgr. Slavomír Sabol

+421 918 828 301 slavomir.sabol@gmail.com Mandát platný do: 11.06.22

riadny člen
Mgr. Martin Chalupka

+421 918 828 369 m.chalupka@patmos.sk Mandát platný do: 03.10.25

riadna členka
Mgr. Anna Debnárová

+421 918 828 006 budimir@ecav.sk Mandát platný do: 13.05.22

riadny člen
Mgr. Marián Grega

+421 918 828 326 majogregabj@gmail.com Mandát platný do: 03.09.26

riadna členka
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

+421 948 690 322 shornanova@gmail.com Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Mgr. Milan Jurík, PhD.

+421 2 206 671 80 jurik@fevth.uniba.sk Mandát platný do: 03.10.26

riadny člen
Mgr. Ondrej Majling

+421 908 989 220 ondrej.majling@gmail.com Mandát platný do: 09.05.25

riadny člen
Mgr. Roman Porubän

+421 918 828 321 rporuban@gmail.com Mandát platný do: 03.12.26

riadny člen
Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

+421 918 467 383 r.stancek@gmail.com Mandát platný do: 03.10.25

riadna členka
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

+421 948 505 167 katarina.valcova@uniba.sk Mandát platný do: 09.05.25