Archívna rada

Členovia

predseda
Mgr. Martin Miti Kováč

+421 904 159 536 archiv@ecav.sk

riadna členka
Mgr. Eva Bešinová

Mandát platný do: 13.05.27

riadny člen
ThDr. Branislav Dolinský

+421 918 152 311 brano.dolinsky@gmail.com Mandát platný do: 13.05.27

riadny člen
Mgr. et. Mgr. Miloslav Gdovin

+421 918 927 383 miloslav.gdovin@gmail.com Mandát platný do: 13.05.27

riadny člen
Miloš Kožlej

riadny člen
Mgr. Norbert Praženka

Mandát platný do: 03.10.25

riadny člen
ThDr. Martin Riecky

+421 918 828 115 martinriecky@gmail.com Mandát platný do: 13.05.27

riadna členka
Katarína Slavíčková

lyceumkk@gmail.com Mandát platný do: 03.12.26

riadna členka
Ing. Martina Šlampová

Mandát platný do: 14.02.29