Ekumenická duchovná obnova 2024

Ekumenická duchovná obnova 2024

Ekumenická duchovná obnova.

Počas obnovy sú plánované duchovné prednášky lektorov aktívnych v ekumenickej činnosti.