DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV

Téma stretnutia „On je náš pokoj“, ktorá vychádza z listu Efezským 2, 11-22, chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a odpustenia.

PROGRAM PODUJATIA:
  • 10. 00 hod. - Slávnostné Služby Božie (vysielané v priamom prenose RTVS – na Dvojke). 
  • 12. 45 hod. – Potulky po luteránskom Bardejove (začiatok v ev. a. v. kostole), Potulky po židovskom Bardejove (začiatok v Pamätníku holokaustu v Suburbiu)
  • 14. 00 hod. - Pantomimické divadelné predstavenie Milana Sládeka „Krížová cesta“ 
  • 16. 00 hod. - predpokladaný záver podujatia.
Bližšie informácie: Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD) - +421908368889, tajomnik@vdecav.sk