Beseda o knihe "Radvanské lipy"

Beseda o knihe "Radvanské lipy"

Cirkevný zbor Bratislava- Dúbravka pozýva všetkých záujemcov na besedu so spisovateľkou Danielou Faklovou - Hroncovou.