Archív 2017

Boh u Milana Rúfusa

Boh u Milana Rúfusa

V adventnom čase si v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube pripomenuli 89. výročie narodenia majstra slova Milana Rúfusa a 640. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

„Príbovské Vianoce“ 2017

„Príbovské Vianoce“ 2017

V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo Príbovské Vianoce. Uskutočnilo sa 10. decembra 2017, teda na Druhú adventnú nedeľu.

Adventné stretnutie spevokolov GES

Adventné stretnutie spevokolov GES

„Spievaj Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi celá zem!“ Slovami 96. žalmu sa 1. adventnú nedeľu začala seniorálna prehliadka spevokolov gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

Nové na ITV - Príhovor predsedu vlády SR 31. 10. 2017

Nové na ITV - Príhovor predsedu vlády SR 31. 10. 2017

Adventné koncerty v Myjave 2017

Adventné koncerty v Myjave 2017

Cirkevný zbor ECAV v Myjave, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a OvZP TSK vás pozývajú na cyklus koncertov 3., 10. a 17. decembra 2017 v Evanjelickom chráme Božom, Nám. M. R. Štefánika v Myjave.

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. − 30. 11. 2017 sme na Slovensku privítali Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. Navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku.

Nové na ITV - Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Nové na ITV - Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2017 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce výnimočná nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou.

CANTUS zaspieva v Modre 17. 12.

CANTUS zaspieva v Modre 17. 12.

Bratia a sestry,
srdečne Vás pozývame na predvianočný koncert miešaného speváckeho zboru CANTUS 17. 12. 2017 o 17.00 hod. v nemeckom evanjelickom kostole v Modre.

Vianočný koncert ADOREMUS A WARCHALOVCI 26. 12.

Vianočný koncert ADOREMUS A WARCHALOVCI 26. 12.

Pozývame Vás na vianočný koncert do Veľkého ev. kostola 26. decembra 2017 o 16.00 hod. Umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI svojím tradičným koncertom prinesú do Bratislavy hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.

11. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a  náboženských spoločností

11. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

V sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave sa 27. novembra 2017 uskutočnilo ďalšie, v poradí už jedenáste stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Stretnutie spevokolov ŠZS

Stretnutie spevokolov ŠZS

V chráme Božom v Soli sa 26. novembra 2017 stretli spevokoly Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, aby spoločne oslavou Hospodina ukončili cirkevný rok. Na podujatí sa zúčastnilo 12 zborových spevokolov.

     Slávnostné príležitosti  v CZ ECAV Myjava

Slávnostné príležitosti v CZ ECAV Myjava

V závere jubilejného roka 2017 si Cirkevný zbor ECAV v Myjave dôstojne pripomenul celocirkevné jubileá v rámci slávností a duchovných podujatí v chráme Božom, na ktorých účinkovali vzácni hostia, ako aj myjavský zborový spevokol.

Nové na ITV - Deň ECAV na Slovensku 2

Nové na ITV - Deň ECAV na Slovensku 2

Televízny posol 10. 12.

RTVS - Dvojka v nedeľu 10. 12. o 13.25 hod.
Repríza: v pondelok 11. 12. o 13.25 hod.

Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke

Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke

Je tradíciou, že študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave organizujú a vykonávajú Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke. Na podnet sestry spirituálky K. Konopeusovej sa tohtoročná Chapel konala v stredu 22. 11. 2017.

Viera v Krista − zdroj milosti

Viera v Krista − zdroj milosti

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista − zdroj milosti.

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Želmírou Sabanošovou

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Želmírou Sabanošovou

So smútkom, ale v radosti za milosť prijatú v jej láske, si dovoľujeme oznámiť, že naša drahá manželka a mama Ing. Želmíra Sabanošová, rod. Adamovičová, nás vo veku 64 rokov predišla do večnosti. Rozlúčime sa s ňou vo Veľkom kostole v Bratislave v stredu 6. 12. 2017 o 14.00 hod.

Strom reformácie vo Svätom Petre

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 29. októbra 2017 bola v rámci služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Peter pri Komárne spomienka na Júliusa Daniela Mišiaka pri jeho nedožitých 95. narodeninách.

Prečítajte si adventný EPST č. 49

Prečítajte si adventný EPST č. 49

Uponáhľaný advent – tak by sme mnohí nazvali súčasné obdobie nového cirkevného roka. Čas, v ktorom má človek spomaliť a stíšiť sa, sme vymenili za dni plné zhonu, nakupovania – bez toho, aby sme mali na pamäti, kto vlastne stojí v centre adventu. V EPST si pripomenieme aj tzv. roráty, ktoré neodmysliteľne patrili k adventu.

1. adventná nedeľa je začiatkom nového cirkevného roka

1. adventná nedeľa je začiatkom nového cirkevného roka

Prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadla na 3. decembra, sa začal advent, čas duchovnej prípravy na slávenie sviatkov narodenia Pána Ježiša Krista. Symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ.

Zhudobnené Modlitbičky zazneli v Ružomberku

Zhudobnené Modlitbičky zazneli v Ružomberku

Na koncerte v Ev. kostole v Ružomberku 25. 11. 2017 bola prítomná i 50-členná skupina zo Závažnej Poruby, rodného hniezda majstra slova. Atmosféra kostola, komorný orchester a Bratislavský detský zbor pod taktovkou Róberta Tišťana vytvorili dokonalú harmóniu s Rúfusovým dielom.

Adventné koncerty v Petržalke 9. a 12. 12.

Adventné koncerty v Petržalke 9. a 12. 12.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na adventné koncerty v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice: Technik Akademik v sobotu 9. 12. 2017 o 17.00 hod. a „The Golden Voices of Gospel“ v utorok 12. 12. 2017 o 19.00 hod.

Čo nájdete v Dúhe v decembri 2017

Čo nájdete v Dúhe v decembri 2017

Vianočná hra Betlehemský príbeh na kartičkách
Príbeh s domaľovankou: Môj Štedrý večer
Pesnička s úlohou: Anjel s chórom nebeským
Evanjelické osobnosti: Mária Rázusová-Martáková
Na detskej besiedke: Každý deň máme dobre robiť
Predstavujeme vám: Zvonkohra z CZ Košariská − Priepasné

Seniorátne stretnutie žien MYS  2017

Seniorátne stretnutie žien MYS 2017

Ženy Myjavského seniorátu si na svoje každoročné stretnutie vybrali príjemné novembrové nedeľné popoludnie, keď sa zišli v kostole Cirkevného zboru ECAV Senica-Čáčov.

Novšie Staršie
Strana 2 z 27