Vyšla monografia v nemčine

Vyšla monografia v nemčine

Generálnemu biskupovi doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., nedávno vyšla monografia pod názvom „Evangelisch in der Slowakei. Profile. Positione. Perspektiven“.
Knihu vydalo vydavateľstvo Martin-Luther-Verlag, Erlangen, 2017.
Úvodné slovo napísal krajinský biskup E. O. July z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku; autormi hodnotenia monografie sú prof. D. Dr. Rudolf Keller a prof. Dr. Gerhard Müller, D. D.
Kniha má 232 strán; ISBN 978-961-285-852-0.