Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.
Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri CZ ECAV Príbovce, prišiel na pozvanie Janky Keliarovej, farárky CZ v Turčianskom Jasene, spríjemniť predvianočnú atmosféru do chrámu Božieho svojím adventným koncertom s prevažne vianočnou tematikou. Prítomní si mohli vypočuť spoločné skladby, ako „Z tmy si ma vyviedol“, „Ty si mojou láskou“, ale i sólové skladby „Túžim priniesť na oltár“, „You are my strenght“, „Milovaná až do poslednej slzy“, „Mary did you know“. S cieľom propagácie CD - Konaj svoje dielo, ktoré vyšlo ešte v roku 2016, odzneli aj skladby „Božia láska príď“, „Zvelebený pán“, a „Konaj svoje dielo“.

Na adventnom koncerte vystúpilo sedem spevákov: Vladimír Bušfy, Zuzana Nudzajová, Rastislav Rusnák, Dana Caderová a Stelka Szabóová; Katka Chlepková a Saska Rusnáková pomedzi jednotlivé piesne ešte hrali koledy štvorručne na klavíri.

Foto: Marek Szabó

Galéria k článku