Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Stredisko pre sociálnu prácu v Kovačici a CZ ECAV Podlužany v roku 2017 pokračovali v myšlienke, ktorá už mnoho rokov realizuje cez darovanie vianočných balíkov pre detí z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ako i mentálne postihnutých detí v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.
Vianočné sviatky znamenajú obdobie radosti a čas, keď je rodina spolu a keď sa spoločne môžu radovať, že majú jedny druhých, s ktorými sa môžu podeliť o lásku, radosť, starosti a ťažké chvíle… No medzi nami sú aj takí, ktorí nemajú svoju rodinu, alebo nie sú s ňou a nemajú sa s kým podeliť ani o radosť, ani o žalosť. Pre nich malá pozornosť − škatuľa, v ktorej je zabalená veľká láska od ľudí dobrej vôle, ktorí na nich myslia, je neoceniteľná.

V roku 2016 bol záujem o podporu tohto prekrásneho projektu medzi zbormi evanjelickej cirkvi i ďalšími cirkvami skutočne veľký, a tak sme tohto roku prichystali doteraz najväčší zoznam prijímateľov vianočnej pomoci, ktorý obsahoval viac ako 750 mien detí s ich údajmi, čomu sa rady venujú, aké sú ich záľuby a čomu by sa potešili.

Keď sme v septembri odoslali zoznam detí pre tohtoročnú vianočnú pomoc, uspokojili sme sa s tým, že obsahuje všetko potrebné, aby sa mohli balíky pripravovať, ale nebolo to tak. Vieme, že sa to tejto akcie zapájajú ľudia veľkého srdca a dobrej vôle, a tak nám dali vedieť, že by potrebovali viac informácií o jednotlivých deťoch, aby ich mohli ešte viac potešiť z vianočného balíka, ktorý je adresovaný iba pre nich. Kontaktovali nás prostredníctvom pána farára Jozefa Havrilu s úprimnou snahou dozvedieť sa čo najviac informácií o všetkých deťoch, čo len potvrdzuje, že je veľkou radosťou prijať dar, ale ešte väčšou, keď môžeme obdarovať druhých.

Deň, keď sa malá karavána s vianočnými balíkmi pohla na cestu z Podlužian do Kovačice, bol pre mňa veľmi radostný, ale aj plný neistoty a napätia, lebo som sa obávala, aké budú problémy a komplikácie na hraniciach pri prevoze humanitárnej pomoci, ktoré boli prítomné každý rok. Tentoraz však všetko dobre dopadlo a naši milí priatelia zo Slovenska 26. novembra 2017 v neskorých večerných hodinách pred Strediskom sociálnej práce a pomoci v Kovačici zastali a priniesli mnoho vianočných balíkov.

Ako každý rok, ktokoľvek sa pozrel na balíky v chodbe nášho strediska, ktoré čakajú, aby boli odovzdané deťom, cítil, koľko je v nich obetujúcej lásky, štedrosti a dobročinnosti skvelých ľudí zo Slovenska, ktorí, verím, dobre vedia, aká je hodnota úsmevu na tvárach detí, ktoré sa nesmejú každý deň, a ktorí sa o radosť Vianoc delia s nimi.

Touto cestou by som v mene svojom i v mene všetkých už teraz netrpezlivých detí, ktoré čakajú, kedy im budú vianočné balíčky odovzdané, i v mene pána farára Jozefa Havrilu chcela poďakovať všetkým jednotlivcom, cirkevným zborom, organizáciám, základným a stredným školám na Slovensku, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili tento projekt. Vďaka vám!! Predovšetkým však nesmieme zabudnúť na pomoc Pánovu a Jeho ochranu počas uskutočnenia celého tohto krásneho vianočného projektu.

Prinesenú a pripravenú vianočnú radosť deťom odovzdáme 20. decembra pri príležitosti St. Nikolu, srbského Mikuláša, v miestnych spoločenstvách, základných školách i jednotlivých domácnostiach.

Galéria k článku