V Devičanoch objavili vzácnu patenu

V Devičanoch objavili vzácnu patenu

Na službách Božích pri 500. výročí reformácie v Devičanoch, niekdajšom Prandorfe, predstavili domáci slova Božieho kazatelia PaedDr. Anna Ľachká a Mgr. Ján Ľachký cirkevnému zboru svoj netradičný objav – patenu k Večeri Pánovej.
Odborne zreštaurovanú a zakonzervovanú patenu odovzdali cirkevnému zboru, potomkom tých, ktorí z nej v minulosti prijímali sviatosť Tela Pána Ježiša Krista.

Pri upratovaní na farskej povale našli medzi starými novinami zabalenú zoxidovanú patenu v pôvodnom koženom obale, zvanom „bursa“, s datovaním z roku 1778. Po odbornom vyčistení talianskym reštaurátorom liturgických potrieb sa ukázalo i venovanie – Hunc Patenam ad Sacros Ecclesia Prandorfensis Evangelica usus Matthias Szlávik obtulit Anno 1778 25. Jan. (Túto patenu svätej evanjelickej cirkvi prandorfskej venuje Matiáš Szlávik).

Zvláštnosťou tejto liturgickej nádoby je to, že bola vyrobená dva roky pred Tolerančným patentom a dva roky po udalosti s názvom „Preťatý kľúč“ z roku 1776, keď grófka Hellenbachová s mečom v ruke zabránila odobratiu devičianskeho kostola protireformačnej procesii. Skutočnou raritou je šľachtický erb rodiny Szlávik, vyrytý na patene – najstarší historický artefakt, spájajúci sa s obcou Devičany. Táto rodina pravdepodobne časom vymrela, no hrubo zlátená patena z čistého striebra nám vždy bude pripomínať, že najväčšou hodnotou je viera v Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal, aby sme my mohli skrze Jeho telo a krv prijať odpustenie hriechov. To sú skutočné a večné hodnoty, o ktorých sám Pán hovorí: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú. (...) Ale (...) kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce.“ (Mt 6, 19)

Galéria k článku