Sviatočné slovo na Vianoce 2017

Sviatočné slovo na Vianoce 2017

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Vianoce a Závierku občianskeho roka prihovoria:
24. 12. - 4. adventná nedeľa, Štedrý večer - prof. ThDr. Juraj Bándy, Katedra Starej zmluvy EBF UK
25. 12. - 1. slávnosť vianočná - Mgr. Ondrej Peťkovský, duchovný na dôchodku
26. 12. - 2. slávnosť vianočná - Mgr. Zuzana Peťkovská, duchovná na dôchodku
31. 12. - Závierka občianskeho roka - Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka, Kraľovany