Svetlo pre Kráľovú 17. 12.

Svetlo pre Kráľovú 17. 12.

CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na adventný koncertu Janka Siromu v Ev. kostole Modre-Kráľovej po zapálební 3. adventnej sviece 17. 12. 2017 o 15.00 hod.
Program koncertu:

1. Samuel Markfelner: Preludium, Fuga a Chorál
2. J. S. Bach: Chorálová partita Sei gegrüsset Jesu gütig – BWV 768
3. J. S. Bach: Chorálová predohra O Mensch, bewein dein Sünde groß – BWV 622
4. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonata č. 3 A dur, op.65
5. Rudolf Bibl: Pastorale, op. 64
6. Janko Siroma: Improvizácia na pieseň Príď, Spasenie pohanov, ES 19