Služby Božie v médiách – Vianoce 2017

RTVS – Rádio Regina
24. 12. – Štedrý večer – Hnúšťa – 16.00 hod.

Televízia TA3
24. 12. – Štedrý večer – Šamorín – 16.00 hod.

RTVS – Slovenská televízia – DVOJKA
25. 12. – 1. slávnosť vianočná – Chmeľov – 10.00 hod.
Viac:

RTVS – Rádio Regina – 24. decembra – Štedrý večer – Hnúšťa – 16.00 hod.
- kázať bude zborová farárka CZ ECAV Hnúšťa – Brádno Iveta Korenková, konseniorka Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku
- piesne ES č. 11, 30, 47, 49, 55, 60

Televízia TA3 – 24. decembra – Štedrý večer – Šamorín – 16.00 hod.
- kázať bude generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik
Liturgovia:
prof. ThDr. Juraj Bándy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava
Mgr. Jana Fördös, zborová farárka, CZ ECAV Šamorín
Kantor: MgA. Janko Siroma, PhD.
Piesne ES č. 20, A 5, 30, 41, A 12, 63, 60

RTVS – Slovenská televízia – DVOJKA - 25. decembra – 1. slávnosť vianočná – Chmeľov – 10.00 hod.
- kázať bude dištriktuálny biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol
- piesne ES č. 590, 34, A 12, 39, 35,42, A 13