Slávnostné uvedenie knihy o Lišove

Slávnostné uvedenie knihy o Lišove

Dňa 29. 4. 2017 sa v Lišove konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola uvedená do života kniha Anny Ľuptákovej a Miloslava Naďa „Lišov − monografia obce“. Zároveň sme si pripomenuli 475. výročie reformácie v Lišove.
Slávnostným kazateľom slova Božieho bol lišovský rodák brat farár Mgr. Ján Jakuš. Vo svojej kázni vyzdvihol prednosti našej obce, ktorá žila kultúrnym životom v minulosti. Dôležitú úlohu v šírení osvety zohrával folklór, pripomenul nám to pohľad na mládež v Iišovskom kroji. Liturgiou poslúžila sestra farárka Mgr. Anna Jakušová spolu s administrátorom nášho cirkevného zboru bratom farárom Mgr. Dušanom Hučkom. Na túto milú slávnosť boli pozvaní rodinní príslušníci farárov, kantorov a učiteľov, ktorí v minulosti v obci pôsobili. Chrám Boží sa zaplnil takmer do posledného miesta.

Po zvesti slova Božieho vystúpil spevokol z Cirkevného zboru ECAV Hontianske Moravce pod vedením sestry kaplánky Višne Tóthovej. Prihovoril sa poddozorca cirkevného zboru Martin Hámorský, ktorý zaspomínal na bratov dozorcov, kurátorov, kantorov a kostolníkov, pôsobiacich v minulosti cirkevnom zbore. V podaní pani doktorky Slávky Liptákovej sme si vypočuli báseň lišovského rodáka Pavla Uhrina Lišovského „Pútnik“.

Po službách Božích bol v kultúrnom dome pripravený slávnostný obed pre pozvaných hostí. Po obede nasledovala návšteva lišovského múzea.

Po prehliadke múzea bol v kultúrnom dome pripravený ďalší program. Prihovorili sa autori knihy „Lišov − monografia obce”. Hovorili o ťažkostiach pri zbieraní materiálu na zostavenie knihy. Popoludňajší program spestrili lišovské dievčatá v kroji ľubozvučnou piesňou „Cez hory doly, keď sa víta máj'’ Dôležitú úlohu pri prezentácii knihy zohrala vnučka bývaIého brata farára Alexandra Baricu Ľubica Murinová, ktorá zabezpečila vydanie knihy v náklade 300 kusov. V ďalšej časti bol premietaný film Lišove z obdobia po roku 1948. Po tomto filme nasledovala beseda na ktorej prítomní spomínali na prežité roky v obci. Besedu otvorila sestra kostolníčka Margita Paulínyová, ktorá v obci pôsobila ako posledná učiteľka a riaditeľka zrušenej základnej školy; v cirkevnom zbore pôsobila aj ako kantorka a viedla spevokol. Vystúpili dcéra bývalého brata farára Pavla Radványho, príbuzná brata farára Pavla Blaškoviča, syn kantora a učiteľa Štefana Slančíka brat Pavel Gubčo, lišovský rodák, a ďalší.

Slávnosť organizovalo Občianske združenie Lišovan v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom. Spomienka na tento vzácny deň bude v našich srdciach dlho rezonovať. Cítime hlbokú vďaku k nášmu Pánovi, ktorý požehnal toto milé stretnutie.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.