Privítanie nového roka v Spišskej Belej

Privítanie nového roka v Spišskej Belej

Posledný deň v roku je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a zrekapitulovali odchádzajúci rok. V Spišskej Belej sme privítali nový rok v kostole pri krátkom zamyslení a stíšení.
Mnohí strávia silvestrovský večer v kruhu svojich priateľov, známych či príbuzných, zabavia sa a „odviažu“ pri alkohole, hluku ohňostrojov a výbuchoch na námestiach či chatách. Pán Boh nám však ponúka aj iný Silvester – v tichu a rozhovore so svojím Stvoriteľom v spoločenstve veriacich.

Nájdeme si čas na komunikáciu s Pánom Bohom v modlitbe a stíšení práve na prelome rokov? Načúvajme Božiemu hlasu čítaním Jeho slova – Biblie! Vnímajme pozornejšie okamihy, v ktorých môžeme láskou dokazovať svoju vieru. Pán Boh má pre každého ten „správny“ veršík z Biblie – dôverujme Mu a odovzdajme sa do Jeho vôle celý nový rok a On nás povedie po svojej ceste. Nedovoľme satanovi, aby Pán Ježiš musel o nás s ľútosťou vyznať: „Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa.“ (Mt 15, 8)

V Spišskej Belej sme aj tentoraz privítali nový rok v kostole pri krátkom zamyslení a stíšení. Zároveň sme dostali aj zborové záložky s veršíkmi, ktoré nás budú sprevádzať v novom roku. Všetky tieto veršíky poslúžili ako kázňové texty v uplynulom roku a upomínajú nás na zvesť Božieho slova, ktoré znelo z kazateľníc v našich chrámoch. Zborové kalendáre nám zas budú pripomínať stretnutia a rôzne akcie počas roka 2016 a požehnanie, ktoré sme na nich mohli prijať.

Narodené betlehemské Dieťa ešte stále klope na dvere. Počujete Ho? Je to tiché klopanie na dvere srdca. Prosí, aby sme Ho vpustili. Môžeme Mu odpovedať: Už je obsadené. Môžeme sa Mu obrátiť chrbtom a zaoberať sa ďalej pominuteľnými vecami tohto sveta. Možno Ježišovo klopanie už úplne prehlušili iné hlasy a zvuky, no On predsa ešte stále klope naliehavo a láskavo. Otvorme a pozvime Ho, aby vošiel do nášho srdca a života!

Začal sa rok 2017. Na jeho začiatku nevieme, čo nás čaká, ale Pán Ježiš volá: „Poďte ku mne všetci...“ Neodkladajme svoje rozhodnutie, podajme Mu ruku ešte dnes, lebo zajtra môže byť neskoro. Prajem každému, aby našiel pokoj, ktorý hlásali anjeli vo svojom chválospeve „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“, keď sa narodil Boží Syn. Pokoj, ktorý nám tento svet nemôže dať, a preto nám ho dal Boh vo svojom slove, ktoré sa stalo telom, aby nás zmieril so sebou. Nech tento pokoj napĺňa naše srdcia a naše rodiny počas celého nového roka.

Galéria k článku