Posviacka obnoveného chrámu vo Vyšnej Slanej

Posviacka obnoveného chrámu vo Vyšnej Slanej

V CZ ECAV Vyšná Slaná v mrazivú 2. adventnú nedeľu 10. 12. 2017 pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin vykonal posviacku obnoveného Božieho chrámu.
Slávnostným kazateľom bol Mgr. František Korečko a prihovorili sa i Mgr. Andrea Korečková, ThD., a Mgr. Martina Gdovinová. Po skončení služieb Božích pred vchodom do chrámu bol zasadený Strom reformácie.

Práce na oprave Božieho chrámu sa konali už od roku 2005, počínajúc výmenou okien, elektroinštalácie a vyrovnaním podlahy. V roku 2007 sa uskutočnila oprava interiéru kostola a jeho vymaľovanie. V roku 2015 sa pri oprave strechy našli unikátne skvosty minulosti, napríklad hrady, na ktorých boli vyryté roky 1764,1765 a 1932 s menami mužov, ktorí vtedy pracovali na pokrývaní strechy. V lete 2017 sa obnova chrámu ukončila opravou veže a fasády kostola.

Je dôležité zdôrazniť, že všetky tieto práce boli financované zo zbierok v cirkevnom zbore a vďaka ochotným darcom, rodákom a sponzorom. Pánu Bohu vďaka za toto vykonané dielo!

Galéria k článku