Ocenenie knihy o Moravskom Lieskovom

Ocenenie knihy o Moravskom Lieskovom

Kniha "Púť, hľa, dlhá...", ktorá prispela aj k podrobnejšiemu zmapovaniu bohatých dejín obce, zaznamenala okrem čitateľského záujmu a aj ďalší úspech: v 9. ročníku ankety Kniha Záhoria 2016 sa umiestnila na druhom mieste spomedzi 53 knižných titulov.
Do prestížnej čitateľskej ankety Kniha Záhoria sa kniha „Púť, hľa, dlhá...“ s podtitulom „Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom“ dostala na základe toho, že jej autor evanjelický farár v Moravskom Lieskovom ThDr. Peter Maca spĺňa jedno z kritérií, že v ankete sú zaradené publikácie o Záhorí a od autorov pochádzajúcich zo Záhoria.

Slávnostné vyhlásenie ankety sa konalo v historickej budove Záhorského múzea v Skalici koncom októbra. Autor Peter Maca, pochádzajúci zo Senice, neskrýval príjemné prekvapenie z výsledku o to viac, že nebýva samozrejmosťou, aby kniha z cirkevného prostredia bežne bodovala u dnešnej čitateľskej verejnosti. Jej umiestnenie však potvrdilo, že pútavé spracovanie dejín evanjelického cirkevného zboru Moravského Lieskového a Dolného Srnia a jeho prepojením s občianskym životom ľudí, čitatelia ocenili aj v hlasovaní. K úspešnej prezentácii knihy v inom regióne prispelo aj množstvo fotografických a obrázkových ilustrácií a tabuliek, výborné grafické spracovanie.

Kniha odkazuje na 500. výročie reformácie, ktoré si pripomíname v roku 2017 a podľa autora knihy Petra Macu je to preto, že chcel zachytiť dejinné dianie v duchu reformačného hnutia späť k prameňom, k prameňom viery v domácom prostredí Lieskovskej doliny: „Zámerom bolo predložiť čitateľom čo najviac podstatných informácií, dať na pravú mieru viacero nepresností z minulosti. Popri cirkevnej histórii možno nájsť množstvo presahov na súveké politické, hospodárske, sociálne dianie v regióne i celom štáte.

Kniha, ktorá sa na cestu k čitateľom dostala v novembri 2016 sa stretla s veľkým záujmom verejnosti, preto neprekvapuje, že Peter Maca už pracuje na doplnení publikácie o najnovšie dejiny evanjelického zboru v Moravskom Lieskovom od roku 1970 až do súčasnosti. Veríme, že o rozšírené vydanie knihy bude opäť záujem.

Galéria k článku