Nové na ITV - Teologická konferencia 2017

Nové na ITV - Teologická konferencia 2017

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 18. - 20. 10. 2017 v Bardejove.