Čo nájdete v Dúhe v januári 2018?

Vkladačka: Novoročná hra - Dary pre Kráľa kráľov
Pán Ježiš uzdravuje – Kanaánka
Veselé počítanie alebo ako sme hľadali hríbiky do novoročnej kapustnice
Pesnička s úlohou: Hviezda nad Betlemom
Evanjelické osobnosti: Ján Kollár
Cirkevné sviatky : Mudrci
Na detskej besiedke: Nevzdávaj sa, bojuj a ver!
Detské besiedky z Bystrého a Boliarova
Dúhové stretnutia: Kto je múdry
Biblické úlohy
Hráme a učíme sa s Dúhou: Nový rok
Na dobrú noc: Osamelá mačička
Zamyslenie: Traja... zo snehu
Dúhová listáreň a vyhodnotenie súťaží