Benefičný koncert "Svet lásku má"

Benefičný koncert "Svet lásku má"

V sobotný večer 2. 12. 2017 sa v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka konal 2. ročník benefičného koncertu Svet lásku má. Pred vyše tristočlenným zhromaždením sa predstavilo 25 účinkujúcich.
Účinkujúci sa na koncert pripravovali viac ako dva mesiace. Výťažok z koncertu, ktorý presiahol 1000 €, bude venovaný práci s mládežou v cirkevnom zbore a rodičom dvojročného chlapca z Brezovej pod Bradlom, ktorý od marca tohto roku bojuje s leukémiou.

Koncert sa niesol v duchu lásky na základe Hymny lásky z 1Kor. Zazneli tematické básne, organové skladby, saxofón, husle, sólové spevy i duety, detské tanečné choreografie, operný i ľudový spev. Túto programovú pestrofarebnosť v kontexte s kresťanskými hodnotami slovom i spevom sprevádzal muzikálový herec a moderátor Milan Šimek. Po záverečnej piesni "Svet lásku má“ v podaní všetkých spevákov, ktorí v programe vystupovali, boli účinkujúci obdarení dlhým, mohutným potleskom.

Po koncerte boli pred kostolom malé vianočné trhy, kde bola možnosť zakúpiť si výrobky vyrobené v cirkevnom zbore, ako i domáce vianočné oplátky a trubičky, ktoré ženy na fare pečú už od októbra. Nachystali pre verejnosť vyše 2000 balíčkov, ktoré ponúkajú počas adventu na predvianočných podujatiach, pričom výťažok poslúži pre cirkevný zbor.

Nech Pán žehná každému ochotnému pracovníkovi, ktorý svojimi darmi nezištne pracuje pre šľachetné účely.

Galéria k článku