Požehnaný nový rok 2017!

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš!
Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj,
milostivo stráž!
2. Na každý deň chleba, i to, čo nám treba, daj v príhodný čas,
mierom, zdravím, silou, spokojnosťou milou stále žehnaj nás.

3. Nadto chlebom Slova nasycuj vždy znov anaše duše sám,
velebné sviatosti zachovaj v celosti na spasenie nám.

4. Buď bezpečným Vodcom, starostlivým Otcom dnes i napotom,
svetlom vo tmách noci, Lekárom v nemoci, v smrti životom.


Evanjelický spevník č. 68
M. Braxatoris

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.