Zbor biskupov so seniormi v roku 2015

Zbor biskupov so seniormi v roku 2015

V zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa v pondelok 23. novembra 2015 zišiel na zasadnutí Zbor biskupov ECAV na Slovensku so seniormi a seniorkami všetkých seniorátov.
Bratia seniori a sestry seniorky dostali ďalšie informácie o postupe príprav na oslavy 500. výročia reformácie v roku 2017 a na V. evanjelické cirkevné dni v roku 2016. Podrobné informácie podal brat Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ.

Brat generálny biskup Miloš Klátik informoval o potravinovej pomoci, ktorú organizuje predajný reťazec Tesco a v tomto roku bola po prvýkrát koordinovaná aj s našou cirkvou. O skúsenostiach s touto aktivitou hovorili aj seniori a seniorky tých seniorátov, kde sa potravinová zbierka konala.

V rámci stretnutia bolo dohodnuté rozdelenie rozhlasových služieb Božích z cirkevných zborov na rok 2016. Seniori a seniorky dostali aj informácie o znížených cenách za služby Orange, a. s., o výbere informačného elektronického systému aj o mobilnej aplikácii „Hrad prepevný“.

Bratia seniori a sestry seniorky informovali bratov biskupov o činnosti seniorátov za predchádzajúce obdobie a na záver sa venovali pozornosť zoznamu ordinovaných, ktorí z rozličných dôvodov nekonajú činnosť duchovných v ECAV.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.