Vyšívaná reformácia v Púchove

Vyšívaná reformácia v Púchove

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 15. 11. 2015 sme v cirkevnom zbore v Púchove mali vzácnu návštevu. Privítali sme vedúcu Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku sestru farárku Danielu Horínkovú, akad. maliarku prof. Janku Krivošovú, sestru Keplovú a sestru Fojtíkovú.
Tieto sestry sú členkami projektovej komisie k projektu „Vyšívaná reformácia“. Pani profesorka nám priblížila osem častí GOBELÍNU, na ktorom pracujú ženy v jednotlivých seniorátoch k blížiacemu sa okrúhlemu výročiu pamiatky reformácie. Kázňou slova Božieho nám poslúžila sestra farárka Daniela Horínková. Za kázňový text si vybrala z Listu Rímskym 12 , 1 – 13. V úvode kázne zdôraznila, že dnešná nedeľa nám pripomína Boží súd. Všetci sa budeme musieť pred Božou tvárou zodpovedať zo svojich skutkov a hriechov. Zdôraznila, že bez Božej milosti Ježiša Krista by nikto pred posledným súdom neobstál. Kresťanskému zhromaždeniu podala aj otázku: „Robíme Pánu Bohu česť a radosť, alebo ho skôr zarmucujeme?“

Vo svojej kázni krátko predstavila i dva projekty evanjelických žien na Slovensku. Projekt Reformácia a ženy je medzinárodný. Týka sa výskumu podielu žien na šírení reformácie a na obrane evanjelickej cirkvi v čase protireformácie. Výlučne slovenským projektom je projekt GOBELÍN – Vyšívaná história reformácie – teda história kresťanstva a evanjelictva na Slovensku. Povedala: „Cieľom oboch projektov nie je len vydanie knihy alebo výstava obrazov. To sú len hmotné, viditeľné ciele. Duchovným cieľom je upevnenie viery, budovanie spoločenstva – rodín, generácií, cirkvi a v konečnom dôsledku oslava Božieho mena.“ Ďalej zdôraznila, že aj kázňový text nám dáva návod, čo má kresťan robiť, aby dosiahol večnú existenciu, ako má využívať dary, ktoré mu dal Pán Boh, ale aj akým smerom má orientovať svoj život, aby bol šťastný a spokojný. Dosiahnutie toho nie je možné bez Božej pomoci, o ktorú máme neustále prosiť a za ňu ďakovať.

Po kázni slova Božieho nás pani profesorka Krivošová oboznámila s históriou reformácie, kresťanstva a evanjelictva na Slovensku.

V túto predposlednú nedeľu cirkevného roka pripravila sestra farárka Lenka Rišiaňová aj aktivitu na tému povier. Prednáškou na tému „Povery a čo s nimi“ poslúžil brat farár Peter Fabok z Lazov pod Makytou. Na biblických textoch nám názorne vysvetlil, ako škodia povery. Upozornil nás, že i keď sa niektoré povery môžu zdať zaujímavé a neškodné, môžu byť nebezpečné.

Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra poslúžil prednáškou o Štúrovi brat farár Ondrej Rišiaň.

Ďakujeme Pánu Bohu za mnohé príležitosti, ktoré nás môžu duchovne priblížiť k Pánu Bohu a posilniť vo viere.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.