Vyjadrenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku ku februárovému referendu

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa k pripravovanému referendu, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015, vyjadril v Pastierskom liste Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Tento pastiersky list bol v evanjelických chrámoch Božích čítaný na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2014.
V pastierskom liste sa píše:

„Ako kresťania máme zodpovednosť, ktorá sa musí prejaviť vo všetkých oblastiach života i v živote našej spoločnosti, našej krajiny. Preto vás v bratskej láske vyzývame, aby ste sa zúčastnili aj na pripravovanom februárovom referende o rodine a jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj. Kresťanov jednoducho musí byť počuť a musia byť zreteľne identifikovateľní – v pozitívnom slova zmysle.“

Podpísaní:
Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

26. 12. 2014, 31. 1. 2015

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.