Vianočný príbeh na EG v Tisovci

Vianočný príbeh na EG v Tisovci

V posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa žiaci prvých ročníkov Evanjelického gymnázia v Tisovci predstavili vlastným Vianočným príbehom. Na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou poslúžil biskup Západného dištriktu Milan Krivda.
Stalo sa už tradíciou, že posledný novembrový týždeň sa práve prváci našej školy v rámci workshopu venujú príprave a nácviku vlastného divadelného projektu s názvom Vianočný príbeh. Práve v tomto čase sa z nich stávajú scenáristi, režiséri, producenti, herci, speváci, hráči na hudobných nástrojoch či osoby zodpovedné za reklamu a PR.

Tohtoročný príbeh mal názov „Kvitni tam, kde si zasadený“ a venoval sa problematike hodnôt rodiny v hektickom predvianočnom období. Cieľ bol jednoznačný: poukázať na potrebu konania a šírenia dobra nielen pre iných, ale predovšetkým pre tých, ktorých ľúbime najviac, teda pre vlastnú rodinu. Mnohí mladí, ale i starší ľudia na Slovensku opúšťajú svoje rodiská a rodiny z rôznych dôvodov - či už pre zhoršenú finančnú situáciu, vidinu kariéry, alebo s cieľom zlepšenia jazykových schopností. Strácajú kontakt s najbližšími, s vlastnou rodinou a mnohokrát zabúdajú na najdôležitejšie hodnoty v našom živote, ako sú láska a porozumenie. Vlastná rodina je odsúvaná na druhú koľaj a kontakt s rodičmi či príbuznými sa zúži na niekoľko SMS a Skype telefonátov. Naši žiaci chcú vyzvať dnešných ľudí, aby sa zamysleli nad hodnotami rodiny a snažili sa takémuto trendu predísť; aby našli spôsob, ako si nájsť čas na svojich príbuzných, rodičov, bratov, sestry a nezabúdať na svoje korene.

Po divadelnom predstavení sa vedenie školy, pedagogický zbor, žiaci aj pozvaní hostia zúčastnili na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou. Brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda sa vo svojej kázni dotkol témy divadelného predstavenia, ale aj otázky očakávania typického pre čas adventu. V liturgii poslúžili sestra farárka z CZ ECAV Hnúšťa-Brádno Mgr. Iveta Korenková, konseniorka RIS, a brat farár Mgr. Roman Roskoš z CZ ECAV Klenovec.

Pozvaní hostia, učitelia a zamestnanci školy sa po slávnostných službách Božích stretli na tradičnej kapustnici, ktorú - rovnako ako vlani - varili pán V. Pašiak a pán J. Remeň. Pred samotným obedom sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Helena Pašiaková a predsedníčka rodičovskej rady Ľubica Temiaková. Hlavným motívom oboch príhovorov bolo poďakovanie pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy za kvalitne odvedenú prácu a želanie pokojných a požehnaných Vianoc. Za všetkých sa pomodlil biskup Západného dištriktu Milan Krivda a pán farár Rex Rinne z USA, dlhoročný priateľ, bývalý učiteľ EGT. Po tradičnej kapustnici nasledovalo posedenie, počas ktorého si pozvaní hostia a pracovníci školy mohli neformálne vymeniť svoje postrehy a skúsenosti.

Všetci odchádzali do svojich domovov s radosťou z príjemného stretnutia, s vianočnou náladou a so želaním, aby sme všetci v kruhu rodiny prežili pokojné a požehnané Vianoce.

Galéria k článku