Vianočný koncert v Bardejove 22. 12.

Vianočný koncert v Bardejove 22. 12.

CZ ECAV Bardejov Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert v utorok 22. 12. 2015 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove.
Sláčikové kvarteto Len Art Quartet zahrá:
J. Haydn - Sláčikové kvarteto f-moll opus 20 č. 5 a slovenské vianočné koledy v úprave Miloslava Linhu.

Vstup voľný!