Sústredenie druhákov EBF UK v Brestovci

Sústredenie druhákov EBF UK v Brestovci

Študenti druhého ročníka evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave boli 11. – 13. decembra 2015 na duchovnom sústredení na Myjave.
Keď sa pozeráme do minulosti na stránky cirkevnej tlače, môžeme si všimnúť trend sínusoidy. Stále sa striedali obdobia, v ktorých cirkev rástla a prekvitala, s tými, keď sa jej až tak dobre nedarilo. Odkiaľ prišla obnova? Pochádzala z toho, že sa pracovníci na Pánovej vinici zodpovedne a poctivo postavili k svojmu poslaniu a spoľahli sa jedine na Božiu milosť. Aj toto bola jedna z mnohých zaujímavých myšlienok, ktoré odzneli na sústredení druhákov teológov.

V Cirkevnom centre voľného času Brestovec U Svítkov, ktoré spravuje CZ ECAV Myjava, sa nad témami duchovnej služby v ECAV zamýšľalo šestnásť mladých ľudí, ktorí sa pre vstup do nej budú čoskoro rozhodovať. Nosným citátom celého víkendu boli slová z Mk 1, 17 – 18: „Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.“

Duchovné sústredenie pripravili a viedli sestry spirituálky Teologického domova ECAV pri EBF UK Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., a Mgr. Anna Debnárová. Predstavili nám program zameraný na prípravu duchovných v ECAV Kandidát duchovnej služby a objasnili nám všetko, čo tento program obsahuje.

O svoje skúsenosti sa s nami podelili viacerí farári. Najviac času sme strávili s domácimi kazateľmi Božieho slova – Mgr. Samuelom Mišiakom, PhD., a Mgr. Jaroslavou Mišiakovou. Zavítali medzi nás postupne aj títo hostia: sestra seniorka Považského seniorátu ThDr. Eva Juríková, brat generálny biskup ECAV doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Mgr. Oľgou Klátikovou a manželia Mgr. Lívia Lichancová a Mgr. Ján Lichanec, ktorí pôsobia v CZ ECAV Brezová pod Bradlom.

Okrem času stráveného počúvaním hostí a diskusiou s nimi sme mali požehnané spoločenstvo aj medzi sebou – pri Božom slove, modlitbách, spoločnej spovedi a Večeri Pánovej, rozhovoroch a hrách. Vo voľnom čase sme navštívili aj myjavské adventné trhy.

Na záver sústredenia sme sa v 3. adventnú nedeľu zúčastnili na službách Božích v myjavskom chráme. Okrem domácich duchovných liturgovali aj sestry spirituálky. Kázňou slova Božieho poslúžila sestra spirituálka Mgr. Anna Debnárová. Hrou na trúbku spestril služby Božie náš spolužiak Miroslav Ponjičan a na organe sa s domácim kantorom Mariánom Cambelom, tiež študentom EBF UK, vystriedala aj Paulína Kolesárová. Celý ročník vystúpil s piesňou a predstavil sa domácim viery.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetky inšpirácie, ktoré sme počas víkendu na Myjave načerpali, a za všetkých ochotných služobníkov, ktorí pre nás toto stretnutie pripravili a počas neho sa o nás starali – najmä naše sestry spirituálky a domáci farársky manželský pár. Naše poďakovanie patrí aj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá kurz finančne podporila.

A čo si prajeme, rozhodujúc sa vstúpiť do programu Kandidáta duchovnej služby? Predovšetkým to, aby sme ostali pokornými – slovami nemeckého príslovia: aby sme s klobúkom v ruke prešli celý svet.

Galéria k článku