Prvá zlatá konfirmácia v Spišskej Belej

Prvá zlatá konfirmácia v Spišskej Belej

V 11. nedeľu po Svätej Trojici 16. augusta 2015 sa slávnostné služby Božie v Spišskej Belej po prvýkrát v našom cirkevnom zbore konali v duchu „zlatej konfirmácie“, a to za účasti vtedajšieho konfirmujúceho farára Jána Pavloviča.
Pred vyše 50-timi rokmi, dňa 26. mája 1965, viedol vtedajší zborový farár Ján Pavlovič sedemnásť konfirmandov z CZ Spišská Belá a filiálok do chrámu Božieho v Spišskej Belej. Ďakujeme Pánu Bohu, že toto krásne výročie sme si mohli pripomenúť opäť so slovom Božím v kázni na tému „K trónu slávy Tvojej, Hospodine...“ z úst pána farára Jána Pavloviča. Deväť „zlatých konfirmandov“ s požehnaním dostalo spomienkový list s rovnakým biblickým textom, ktorý bol na Rozpomienke na konfirmáciu.

Príhovory za jubilujúcich konfirmandov, brata dozorcu za cirkevný zbor a spoveď s Večerou Pánovou ešte umocnili zážitok z tohto podujatia. Symbolickým, zároveň však veľmi milým aktom boli kvety odovzdané jubilujúcim konfirmandom od budúcich belianskych konfirmandiek.

Zavŕšením tohto krásneho nedeľného dňa bolo spoločné posedenie v zborovej miestnosti na fare pri malom občerstvení a veľmi priateľských rozhovoroch. Mnohí sme sa nevideli už niekoľko rokov. Všetci sme vďační za chvíle strávené so svojimi rovesníkmi a s naším konfirmujúcim pánom farárom. Prosíme Pána Boha o ochranu v dňoch, ktoré nám zostávajú.

Galéria k článku