Poďakovanie zborovej dozorkyni

Poďakovanie zborovej dozorkyni

V nedeľu 25. októbra 2015 počas služieb Božích sa predsedníctvo vranovského cirkevného zboru v mene všetkých svojich členov poďakovalo sestre Libuši Ondičovej za jej 22 rokov trvajúcu službu vo funkcii zborovej dozorkyne.
Sestra Libuša Ondičová, rod. Hajníková, pochádza z hlboko veriacej kresťanskej rodiny, ktorá žila v Merníku. Vydala sa do Vranova a spolu so svojím manželom Dušanom žijú v harmonickom manželstve a tešia sa z detí a vnúčat. Po Nežnej revolúcii, pri zakladaní zborového spevokolu, si brat farár Koloman Líška všimol jej organizačné schopnosti. Vedel, že jej lásku k slovu Božiemu neochromila ani totalita, hoci pracovala v školstve, a tak ju v roku 1993 navrhol zboru na post zborovej dozorkyne. Tento prezieravý skutok, Pánom požehnaný, priniesol do života zboru hojnú úrodu viery činnej v skutkoch lásky.

Po skončení požehnaného pôsobenia vo funkcii dozorkyne jej ďakujeme za pomoc pri organizovaní duchovného života, vedenie presbyterstiev a konventov. Vďaka jej patrí za hmotný rozvoj zboru a organizovanie prác. Svojím organizačným talentom sa výrazne podieľala na prestavbe kostola, Domu diakona Štefana aj na prácach v jeho dennom stacionári, na rekonštrukcii farskej budovy a pri prácach na evanjelickej škole. Starala sa o oblečenie spevokolu, v ktorom aj účinkuje. Po organizačnej stránke sa podieľala na zborových dňoch, trinástich ročníkoch ekumenického festivalu chrámového spevu RIEKA aj na ôsmich ročníkoch seniorálnej prehliadky duchovnej piesne. Bola pri organizácii zájazdov k družobnému zboru z ECM v Kysáči a ich návštev v našom zbore. Pomáhala sestrám v zbore kurzami šitia, varenia i pečenia. Organizovala pečenie oblátok a opekancov vo vianočnom čase, aby zbor pri mnohej investičnej činnosti mal na darčeky pre deti pod vianočný stromček. Angažovala sa v humanitárnej pomoci a zborovej diakonii. Pri farárskych schôdzach i slávnostných príležitostiach mala na starosti nasýtenie prítomných. Jej aktivít bolo ešte oveľa viac, pretože sestra dozorkyňa žila so svojím zborom. Nedá sa nespomenúť na presah jej činnosti do života ŠZ seniorátu i dištriktu. V presbyterstve ŠZS bola tri volebné obdobia aktívnou členkou a jedno obdobie pracovala v dištriktuálnom súde. Jej prácu si všimlo i vedenie našej cirkvi.

Žiaci v SOŠ, vedenie jedálne, práca v zbore, senioráte a dištrikte jej zabrali všetok čas. Pán ju však neustále napĺňal láskou k práci na Jeho vinici a dopĺňal jej duchovné i telesné sily, aby mohla slúžiť zboru i cirkvi. Vďaka Ti, sestra Libuška, za Tvoju vernú službu. Nech Ťa požehná Pán. Z vďaky a na pamiatku jej služby jej bol odovzdaný vecný dar. Veríme, že ďalší má odložený u Pána ako Jeho verná a dobrá služobnica, ktorá nad málom bola verná...

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.