Organové koncerty v Nitre 12. 12. a 10. 1.

Organové koncerty v Nitre 12. 12. a 10. 1.

CZ ECAV Nitre vás srdečne pozýva na organové koncerty vo sviatočnom čase v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre v sobotu 12. decembra 2015 o 17.00 hod. (organ: Vladimír Kopec) a v nedeľu 10. januára 2016 o 17.00 hod. (organ: Marek Štrbák).
Cirkevný zbor ECAV v Nitre si Vás dovoľuje srdečne pozvať na dva koncerty vo sviatočnom čase, ktoré sa budú konať v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre.

Prvý koncert v sobotu 12. decembra 2015 o 17.00 hod. bude venovaný dvom kongeniálnym osobnostiam umenia a viery – Johannovi Sebastianovi Bachovi (1685 – 1750) a Albertovi Schweitzerovi (1875 – 1965). Čisto bachovský organový koncert odohrá Vladimír Kopec, sprievodné slovo „Johann – cesta hudby, Albert – cesta lásky“ prednesie Ivan Eľko. Vstup je voľný. Po skončení koncertu si vás dovoľujeme priamo v priestoroch kostola pozvať na vianočné perníčky, pohár punču a vytvorenie priateľského spoločenstva.

Druhý koncert bude v nedeľu 10. januára 2016 o 17.00 hod. Predstaví sa organista Marek Štrbák. Zaznejú skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Johannesa Matthiasa Michela a Christiana Heinricha Eincka. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude určený na podporu Evanjelickej zborovej diakonie Nitra, poskytujúcej opatrovateľskú službu klientom v domácnosti. Riaditeľ diakonie Milan Slezák predstaví jej prácu v roku 2015. K dispozícii bude malá ročenka Evanjelickej zborovej diakonie Nitra.

Tešíme sa na stretnutie s Vami vo sviatočnom období, v meditatívnej atmosfére nášho chrámu, naplnenom krásnou hudbou, povzbudzujúcimi slovami a hrejivým ľudským spoločenstvom.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.