Ocenenie najlepších študentov EBF UK

Ocenenie najlepších študentov EBF UK

V stredu 16. 12. 2015 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konali akademické služby Božie, posledné v tomto semestri. Spojené boli s Medzinárodným dňom študentov a s odovzdávaním štipendia pre najlepších študentov 2. − 5. ročníka evanjelickej teológie z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.
Z úst brata generálneho biskupa Miloša Klátika počas kázne slova Božieho odznelo mnoho zaujímavých myšlienok, ktoré súviseli nielen s témou 3. adventnej nedele, ale aj s Medzinárodným dňom študentstva. Brat biskup upozornil na to, že študenti a učitelia na našej fakulte by mali Pánu Bohu za seba navzájom ďakovať. Po kázni a prislúžení Večere Pánovej bolo odovzdané Peressenyiho štipendium. Ocenené boli štyri študentky: Michaela Tomčíková, Natália Ostrihoňová, Simona Kapitáňová a Valéria Terézia Krajčirovičová. Po službách Božích boli všetci pozvaní na malé pohostenie v átriu auly. Boli to príjemné strávené chvíle nielen pri jedle, ale aj pri rozhovoroch. Práve to je tá príležitosť, keď môžeme spoznať trochu inak nielen svojich konškolákov, ale aj učiteľov.

V mene ocenených študentiek ďakujem ECAV za udelenie štipendia. Verím, že každá z nás ho dobre využije. Rovnako ďakujem aj v mene všetkých ostatných za milé pohostenie, ktoré nám bolo prichystané. Po tomto príjemnom ukončení semestra nám (študentom) zostáva už len dúfať, že v rovnakej nálade ukončíme aj skúškové obdobie.

Foto: Zuzana Chocholová

Galéria k článku