Na Synode ECAV v Rakúsku

Na Synode ECAV v Rakúsku

V dňoch 6. – 9. decembra 2015 sa vo Viedni konala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Na pozvanie biskupa Michal Bünkera a prezidenta synody Petra Krömera sa na zasadnutí zúčastnil i generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa prítomným prihovoril.
Synoda sa začala v nedeľu 6. decembra slávnostnými službami Božími vo viedenskej časti Laiz. Kázňou slova Božieho poslúžila Margot Käβmann z Evanjelickej cirkvi v Nemecku, zodpovedná za prípravu osláv 500. výročia reformácie. V kázni sa sústredila na hlavné myšlienky reformácie. Zdôraznila, že sloboda je základom reformácie. Pripomenula Lutherové slová „Tu stojím, inak nemôžem“ aj to, že posolstvom kresťanstva je pokoj a mier.

Jednou z tém synody bola aj otázka migrácie a pomoci utečencom. Synoda jednohlasne prijala rezolúciu, v ktorej sa zaviazala pomôcť utečencom integrovať sa do spoločnosti, a to hlavne za pomoci Evanjelickej diakonie a cirkevných zborov.

Generálny biskup Miloš Klátik vo svojom príhovore s úctou spomenul nedávno zosnulého superintendenta Paula Weilanda a vyzdvihol dobrú spoluprácu s ním a jeho pomoc aj pre našu cirkev. Pripomenul, že brat superintendent mal k Bratislave blízky vzťah aj preto, že jeho otec pochádza z Bratislavy a pôsobil ako farár v Engerau, dnešnej Petržalke. Ďalej brat generálny biskup vyzdvihol dobrú spoluprácu s biskupom Michalom Bünkerom a prezidentom synody Petrom Krömerom a poďakoval za to, že brat Sönke Frost. farár ich cirkvi, občas vypomáha v našej cirkvi. Generálny biskup spomenul aj spoločné problémy, ktoré rezonujú na oboch stranách, ako bol teroristickú atentáty v Paríži, ktoré obe strany rozhodne odsúdili, a utečenecká kríza, ohľadom ktorej sa zhodli na spoločnej snahe v rámci svojich možností pomáhať ľuďom v núdzi.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.