Médiá počas sviatkov 2015

Médiá počas sviatkov 2015

24. 12. o 17.00 hod. – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Trnave o 17.00 hod.; káže generálny biskup Miloš Klátik: Televízia TA3
24. 12. o 16.05 hod. – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Ružomberku; káže zborový farár David Bázlik: RTVS – Rádio Regina
25. 12. o 9.30 hod. – 1. slávnosť vianočná – slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou z Ev. a. v. kostola v Modre-Kráľovej; káže generálny biskup Miloš Klátik; liturguje seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová: RTVS – Slovenská televízia, DVOJKA
25. 12. o 20.05 hod. Sviatočné slovo. Duchovný príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika
27. 12. o 9.05 hod. – Nedeľa po Vianociach – služby Božie z Ev. a. v. kostola v Lazoch pod Makytou; káže zborový farár Mgr. Peter Fabok: RTVS – Rádio Slovensko a Regina

Vložené 21. 12. 2015