Ľudovít Štúr v Budapešti 18. 12.

Ľudovít Štúr v Budapešti 18. 12.

V aule Slovenskej školy v Budapešti (materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským), 1139 Budapest, Lomb u. 1-7, v piatok 18. decembra 2015 o 10.00 hod. zaznie historicko-literárno-hudobná kompozícia Vzlietli orli vysoko...
Po štvorročnej (1841 – 1844) márnej snahe získať povolenie na vydávanie Slovenských národných novín, dňa 15. februára 1845 na základe rozhodnutia panovníka vystavila Uhorská dvorská kancelária v Budapešti povolenie na vydávanie prvých slovenských politických novín. Teda vtedy si bol Štúr v Budapešti povolenie osobne prevziať a teraz, po 170 rokoch, sa tam vracia − pri príležitosti 200. výročia svojho narodenia.

Umelecký zájazd do Budapešti organizuje občianske združenie Harmonia Seraphica s podporou Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; spoluorganizátorom je Spolok Martina Rázusa.

V programe Vzlietli orli vysoko... zaznejú v podaní recitátora Juraja Sarvaša a mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom verše a reči Ľudovíta Štúra a jeho generačných druhov a známe národné piesne, napríklad: Andrej Sládkovič: Vrstovníkom; Ľudovít Štúr – Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848; Andrej Sládkovič: Marína – recitácia (úryvok); Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869; Ľudovít Štúr: Rozlúčenie; Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko; hymnické piesne Kto za pravdu horí (anonym/Karol Kuzmány; Nitra, milá Nitra (Ján Valašťan-Dolinský/Ľudovít Štúr); Devín, milý Devín (Alexander Moyzes/Ľudovít Štúr); Aká si mi krásna (Eugen Suchoň/Peter Bella-Horal) a ďalšie. Od premiéry, ktorá sa uskutočnila v Poetickom štúdiu Juraja Sarvaša v Dome kultúry na Kramároch vo februári 2015, uviedlo o. z. Harmonia Seraphica tento program v osemnástich ďalších reprízach po celom Slovensku, pričom najvzácnejším bolo vystúpenie v Uhrovci na oficiálnych oslavách 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, kde zazneli fragmenty z uvedeného programu i v priamom prenose RTVS. Podujatím s okrúhlym číslom 20 zavŕšia organizátori a umelci Rok Ľudovíta Štúra práve v Budapešti pre študentov a pedagógov školy a ďalších slovenských rodákov v Maďarsku.

Pomoc škole sa stala jednou z dôležitých úloh občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa. V septembri 2015 odovzdali predstavitelia spolku riaditeľke školy pri jej návšteve v rámci štúrovských osláv v Liptovskom Mikuláši knižný dar a plánujú v rámci svojich možností pomáhať aj naďalej.

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským (založená pred 65 rokmi roku 1950) má v súčasnosti 34 detí v materskej škole, v základnej škole 86, na gymnáziu 45 a v internáte 120 detí. Riaditeľkou školy je Dr. Júlia Szabóová-Marloková.

Pri oslavách založenia školy v máji 2015 povedala pre TASR: "Problémy máme s učebnicami, bohužiaľ tento problém sa vyskytuje už niekoľko rokov, pretože v Maďarsku môžeme objedať iba také učebnice, ktoré sú na zozname učebníc, ktoré schválilo ministerstvo školstva, ale materská krajina - SR, nám pomôže v tom, že zabezpečí nám učebnice. Najväčší problém sa vyskytuje v tom, že máme bohužiaľ málo detí. Ale myslím si, že v dnešnej dobe každá škola zápasí o svojich študentov, pretože tá demografická krivka stále klesá. Tento problém nie je iba náš problém, ale v slovenskej národnostnej škole v Budapešti zaplniť takúto veľkú školu so študentmi je asi trošku ťažšie, pretože vo veľkomeste máme obrovskú konkurenciu iných škôl."

Juraj Sarvaš absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave v roku 1955. V rokoch 1955 – 1961 člen činohry DJGT vo Zvolene, od roku 1961 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Pedagóg Hudobnej fakulty VŠMU a dramatického odboru ĽŠU v Bratislave, od roku 1987 vedúci tajomník ZSDU. Ochotníckej činnosti sa venoval už počas gymnaziálnych štúdií, neskôr v Mestskom divadelnom združení v Banskej Bystrici, kde zaujal ako Ján v Kozom mlieku (1949), Vinco v Bukoch Podpolianskych (1950) a i. Hereckým naturelom, impozantným mužným zjavom a príjemne zafarbeným, melodickým hlasom bol výrazným predstaviteľom rozmanitých typov mladých mužov v súčasnom i klasickom repertoári zvolenskej činohry – Dr. Habura (Pacient stotrinásť, 1955); Braňo (Nepokojná mladosť, 1957); Rohoň (Dobrodružstvo pri obžinkoch, 1959); Eben (Túžba pod brestami, 1959) a i. Sklon k heroickému pátosu a expresívnemu hereckému prejavu zúročil v podaní viacerých shakespearovských postáv. V hrách modernej svetovej dramatiky stvárňoval charakterové typologické portréty, v ktorých využíval realistické i štylizáciou ozvláštnené výrazové prostriedky: Dunois (Svätá Jana, 1961); Phyleus (Herkules a Augiášov chliev, 1963); Jevtušenko (Človek s puškou, 1977); Hermann (Bockerer, 1986) a i. Uplatnil sa v hrách svetovej klasiky, i v postavách súčasníkov v hrách slovenských dramatikov. Popri práci v divadle, filme, televízii a v rozhlase sa venuje umeleckému prednesu. Hral vo viacerých televíznych inscenáciách pre deti a mládež. Uplatnil sa aj v dabingu. Pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Daniel Simandl je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor orchestrálne dirigovanie u renomovaných slovenských dirigentov Ondreja Lenárda a Petra Feranca. Ako hosťujúci dirigent Opery SND v Bratislave realizoval viaceré uvedenia opier a baletov (Dubovský: Tajomný kľúč, Minkus: Bajadéra). Dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátnu Filharmóniu Košice, je dirigentom operného štúdia na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. Ako korepetítor a asistent dirigenta pôsobil na opernom festivale v Gars am Kamp v Rakúsku, asistoval i v opere Janáčkovho divadla v Brne pri uvedení Dvořákovej opery Rusalka. Od roku 2012 spolupracuje s vynikajúcim viedenským zborom Arnold Schönberg Chor (vystúpenia v Theater an der Wien, Salzburger Festspiele 2013 a i.) Dirigoval uvedenie Mozartovej Čarovnej flauty pre deti, Donizettiho Nápoj lásky pre deti a Smetanovu Predanú nevestu so Štátnym komorným orchestrom Žilina. Je zakladateľom a zbormajstrom mužského speváckeho a capella okteta DANUBIUS OCTET SINGERS, s ktorým reprezentoval slovenské vokálne umenie na medzinárodných festivaloch Janáčkovy Hukvaldy 2014 a Mitte Europa 2014, ako aj na domácich festivaloch ako Musica Sacra Nitra 2014 a i.

Mužské spevácke okteto DANUBIUS OCTET SINGERS je zložené výlučne z profesionálne školených spevákov – absolventov Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave a pôsobia v ňom členovia zborových telies z Bratislavy a Viedne (zbor Viedenskej štátnej opery, zbor Wiener Volksoper, Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND). Teleso sa špecializuje na slovenskú a slovanskú a cappella tvorbu (spev bez nástrojového sprievodu) – predovštkým autorov ako Eugen Suchoň, Ján Cikker, Leoš Janáček a i. Koncom r. 2014 vyšlo prvé profilové CD telesa pod názvom “A cappella pur”, ktoré reprezentuje slovenskú národnú hudbu majstra Eugena Suchoňa v kontexte s tvorbou Leoša Janáčka, Pavla Česnokova a Nikolaja Kedrova aj na pultoch hudobných predajní v zahraničí. Pri príležitosti koncertného cyklu “Vzlietli orli vysoko…” vydalo teleso rovnomenné DVD so živým videozáznamom koncertu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.